OM KLINIKKEN

Lægerne på Bryggen er en lægeklinik med lægerne Louise Engell, Britta Forslund, Susan Rosenberg von Scholten og Lina Nyqvist.

Vi ønsker at drive en almen medicinsk lægeklinik med fokus på høj faglighed, tværfagligt samarbejde og trivsel for såvel patienter som medarbejdere i klinikken.

Både læger og personale vil løbende deltage i efteruddannelse. Klinikken vil varetage undervisning af yngre kolleger under uddannelse til speciallæge.

Vi forventer, at klinikken indenfor de kommende år vil gennemgå en løbende udvikling. I 2015 blev klinikken akkrediteret.

Klinikken deltager i videreuddannelsen af læger.

Formålet med uddannelseslægers uddannelse i almen praksis er at skabe velfungerende praktiserende læger, som kan varetage patientbehandlingen selvstændigt og på et fagligt højt niveau. God uddannelse sker i en stadig vekselvirkning mellem uddannelseslægen og tutorlægen i klinikken.

En uddannelseslæge er en færdiguddannet læge, der kan være på forskellige niveauer i sin speciallægeuddannelse.

LÆGER

Læge Louise Engell (f. 1973)

Speciallæge i Almen Medicin siden 2011.  

Jeg har afsluttet min almen medicinske speciallægeuddannelse på Islands Brygge forud for åbningen af Lægerne på Bryggen.

Jeg har tilegnet mig en bred faglig viden indenfor flere specialer i hospitalsregi samt års arbejde i almen praksis.

 

 

Læge Susan Rosenberg von Scholten (f.1968)

Speciallæge i Almen Medicin siden 2004.

Gift. 2 børn. Jeg har siden 2005 praktiseret på Islands Brygge.

I perioden har jeg videreuddannet mig indenfor blandt andet idrætsskader, akupunktur, kommunikation, samtaleterapi, pædagogik og læring samt ledelse og samarbejde.

Jeg har siden 2006 været tutor for yngre kolleger, og planlagt faglige kurser.

 

 

Læge Britta Forslund (f. 1974)

Speciallæge i Almen Medicin siden 2012.

Gift. 3 børn. Jeg er færdiguddannet læge fra Århus i 2002, og jeg har siden da opnået en bred faglig viden inden for flere områder.

Den er bl.a. opbygget gennem uddannelsen til praktiserende læge, hvor jeg har været ansat på flere forskellige hospitalsafdelinger og hos flere praktiserende læger i hovedstadsregionen.

 

 

Lina Nyqvist (f. 1978)

Speciallæge i Almen Medicin siden 2018.

Gift. 2 børn.  jeg er færdiguddannet læge fra Odense i 2008, og har herefter flyttet til København og arbejdet på flere forskellige hospitalsafdelinger og hospitaler i København og omegn.

Jag har været del af Lægerne på Bryggen siden januar 2019.

PERSONALE

Annette Poulsen

Uddannet sygeplejerske fra 1983

Annette er ansat hos os siden 1.5. 2014 og har tidligere været ansat i flere år  hos en anden praktiserende læge.

Udover sin erfaring fra almen praksis har Annette en bred erfaring fra tidligere ansættelser på  forskellige hospitalsafdelinger.

 

Ingelise Schrøder

Ingelise er sygeplejerske og ansat hos os siden 1.11.2020.

Ingelise har udover sin erfaring fra almen praksis en bred erfaring fra tidligere ansættelser på forskellige afdelinger.

 

Lea Krog Wetterberg

Uddannet Social- og sundhedsassistent fra 2016

Lea er ansat siden d. 1.2.17.

Ud over arbejdsopgaver i receptionen varetager Lea forskellige kliniske og praktiske opgaver i klinikken.

 

 

Elisa Taji

Uddannet Social- og sundhedsassistent  fra 2017.

Elisa er ansat siden d. 1.1.19.

Ud over arbejdsopgaver i receptionen varetager Elisa forskellige kliniske og praktiske opgaver i klinikken.

 

Nancy Jakobsen

uddannet Social og sundhedsassistent fra 

Nancy er ansat d. 1.3.23

Ud over arbejdsopgaver i receptionen varetager Nancy forskellige kliniske og praktiske opgaver i klinikken.

 

 

UDDANNELSESLÆGER

 

Lis Wang

Lis arbejder hos os fra den 01.03.24 til den 31.08.24.

Lis har været læge i snart 1 år.