Vaccinationer

 

Man kan ikke længere vaccineres mod influenza i almen praksis, men dette varetages nu af regionen.

 

 

 

AKUTTIDER


Der er hver dag mulighed for at blive tilset akut af både læger og sygeplejersker. 
Akuttiderne er samme-dags-tider, som gives efter sundhedsfaglig vurdering ved akut opstået sygdom. 
Som udgangspunkt kan man ved en akuttid kun forvente at den akutte problemstilling bliver tilset og man kan ikke selv vælge hvem man vil behandles af.